Åkeri - Mer detaljer gällande Åkeri

Åkeri - Ken Wallberg Åkeri AB

ANtalet I Åkeri i Hallsberg är 8 varav Ken Wallberg Åkeri AB är en av de bättre. Då både pris och typ av transportuppdrag ett åkeri åtar sig kan varieraoch därför kan det vara smart att kolla med flera åkerier i Hallsberg eller på orter i närheten.


Då du söker upp ett åkeri är det viktigt att du vet en del om ditt gods. Vad är det för typ av vara som ska transporteras, storleken och vikt på varan samt var ska godset transporteras. Viss vägledning om frågeställningar kan du hitta om åkerier kan du hitta genom att besöka Ken Wallberg Åkeri AB eller liknande företags hemsidor. Då det förekommer flera Åkeri i eller nära Hallsberg kan det vara bra att jämföra olika alternativa åkerier och även försöka hitta rekommendationer om vilket Åkeri som är bäst. Ett åkeris som du definitivt bör kolla med är Ken Wallberg Åkeri AB.


Bäst är att kontakta åkeri - Ken Wallberg Åkeri AB på följande sätt:


Ken Wallberg Åkeri AB

Höjdabacken 8

694 92 Hallsberg

070-5917000